POLITIKA ZASEBNOSTI

Vaša zasebnost je za nas zelo pomembna. Družba ATRAKTIV, posredništvo in storitve, d.o.o.(v nadaljevanju Atraktiv) spoštuje vašo zasebnost in razume skrbi, ki se lahko pojavijo glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ki nam jih posredujete z obiskom oz. preko naših spletnih stran. Zato vas prosimo, da preberite kako Atraktiv obravnava vaše osebne podatke.

Namen Politike zasebnosti je, da vam na enostaven način predstavimo osebne podatke, ki jih zbiramo o vas, na katerih podlagah in za katere namene jih obdelujemo, možnosti glede upravljanja nastavitve vaše zasebnosti ter vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Politika zasebnosti Atraktiv je skladna z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in zakonodajo Republike Slovenije ter zajema naslednje informacije:

 • kontaktne informacije Atraktiv in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • pravne podlage in nameni obdelave osebnih podatkov,
 • vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo,
 • uporabo piškotkov in sorodnih tehnologij,
 • upravljanje nastavitev zasebnosti,
 • posredovanje osebnih podatkov,
 • roke hrambe osebnih podatkov,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki, vključno s pravico do pritožbe,
 • spremembe politike zasebnosti.

1. UPRAVLJALEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov:

 • ATRAKTIV, posredništvo in storitve, d.o.o.
 • Šlandrova ulica 4
 • 1231 Ljubljana – Črnuče
 • (v nadaljevanju: Atraktiv).
 • e-pošta: info@atraktiv.si

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

 • WPM, spletne storitve, d.o.o.
 • Brnčičeva ulica 13,
 • 1231 Ljubljana – Črnuče Trzin
 • e-pošta: info@wpm.si

Stik z upravljalcem in/ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko vzpostavite preko zgoraj navedenih kontaktov.

Na vaša vprašanja zvezi s to Politiko zasebnosti, zaupnosti vaših osebnih podatkov, načinom obdelave ali na vaše zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba upravljalca in/ali pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

2. PRAVNE PODLAGE IN NAMENI OBDELAVE

Atraktiv zbira, beleži, ureja, shranjuje posreduje in drugače obdeluje osebne podatke, ki jih imamo o vas, na temelju različnih pravnih podlag in za namene, ki so opredeljeni v nadaljevanju dokumenta.

2.1. Obdelava na podlagi pogodbe – nameni

Atraktiv obdeluje osebne podatke za uresničevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodb, in sicer:

 • pogodb o prodaji/nakupu izdelkov – posredovane osebne podatke kupcev v spletni trgovini za nakup blaga, ki ga prodaja Atraktiv na naslovu https://atraktiv.si (ne glede na registracijo);

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Atraktiv obdeluje osebne podatke posameznikov za namene identifikacije posameznika, sklenitve pogodbe (čeprav je pogodba o prodaji izdelkov med Atraktivom in kupcem v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko Atraktiv kupcu pošlje elektronsko sporočilo o statusu njegovega nakupa, se šteje, da se posredovani osebni podatki v tem primeru obdelujejo na podlagi pogodbenega pravnega temelja tudi za namen sklenitev pogodbe), za komunikacijo z vami, za zagotavljanje podpore uporabnikom, v primeru nakupa pa za namen izvedbe naročila, pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvedbo naročil in morebitne druge namene, ki so potrebni za izvedbo naročila, za izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za lastne računovodske in davčne potrebe.

2.2. Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti – nameni

Atraktiv obdeluje osebne podatke na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za Atraktiv.

2.3 Obdelava na podlagi zakonitih interesov – nameni

Atraktiv lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Atraktiv, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Kadar gre za nadaljnjo obdelavo podatkov zbranih o posamezniku, Atraktiv opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani (združeni) obliki na primer prestavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize Atraktiv. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje obdelave podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Atraktiv obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev delovanja spletnih storitev, kot tudi za zaščito svoji pravic intelektualne lastnine v zvezi s spletnimi storitvami.

Na podlagi zakonitih interesov Atraktiv lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi za namene neposrednega trženja (v primeru kupcev), preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

2.4. Obdelava na podlagi soglasja (privolitve) – nameni

Atraktiv obdeluje osebne podatke na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov, ki posameznik poda družbi za naslednje namene:

 • za namen neposrednega trženja – prejemanja obvestil;
 • za izvajanje trženjskih analiz in segmentiranja kupcev ter za posredovanje prilagojenih ponudb izdelkov in storitev;

Glede na posredovane osebne podatke lahko obvestila in prilagojene ponudbe prejemate preko SMS, MMS na posredovano mobilno telefonsko številko, po elektronski pošti na posredovan e-naslov oz. v tiskani obliki na posredovani naslov.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, lahko Atraktiv izvaja razvrščanje posameznikov v segmente na podlagi uporabe spletnih strani Atraktiv za namene prilagojenih ponudb storitev in izdelkov.

3. OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Atraktiv o vas zbira različne podatke, vključno z osebnimi podatki, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno določiti (identificirati), v kolikor se vi ali drugi odločijo deliti te osebne podatke s Atraktiv. Podatke prejmemo na več načinov, vključno z nakupovanjem v spletni trgovini, s prijavo na e-obvestila (neposredno trženje) ali z obiskom spletnih strani Atraktiv. Atraktiv zbira podatke o vaši uporabi storitev, ki jih ponujamo.

Osebni podatki, ki jih zbiramo:

 • osnovni osebni podatke kot so ime in priimek, datum rojstva, elektronski naslov, naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj, država) in telefonska številka;

4. PIŠKOTKI

Ko uporabljate naše spletne storitve se na vaš računalnik naložijo piškotki. Na splošno piškotki in sorodne tehnologije delujejo tako, da v brskalnik ali napravo dodeli edinstveno številko, ki nima nobenega pomena zunaj Atraktiv.

Atraktiv uporablja te tehnologije za prilagoditev izkušnje in za pomoč pri zagotavljanju vsebine, ki je specifična za vašo uporabo.

Za upravljanje zbiranja informacij preko piškotkov ali sorodnih tehnologij lahko uporabite nastavitve v vašem brskalniku ali mobilni napravi. Atraktiv se zavezuje, da vam bo omogočila upravljanje zasebnosti in skupne rabe, vendar ne prevzema odgovornost za zgrešene »Do Not Track« signale preko spletnega brskalnika. Zavrnitev piškotkov lahko povzroči, da vam nekatere funkcije ponujenih storitev ne bodo na voljo.

4.1 Seznam piškotkov

Atraktiv na svojem spletnem mestu uporablja naslednje piškotke

5. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

5.1 Pogodbeni obdelovalci

Atraktiv lahko posreduje vaše osebne podatke tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni obdelovalci) za namene podpore, analize in stalnega izboljševanja naših storitev, obdelave plačil ali dostavo naročil. Pogodbeni obdelovalci imajo dostop le do tistih osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujejo za zagotovitev storitev, ki jih opravljajo za nas, podatkov in samo za namene izvajanja teh nalog v našem imenu in jih ne smejo uporabljati za noben drug namen. Pogodbeni obdelovalci so dolžni varovati vaše osebne podatke.

Atraktiv lahko sodeluje s pogodbenimi obdelovalci, ki za nas obdelujejo statistične podatke o tem kako uporabljate naše storitve z namenom oglaševanja storitev oz. za prikazovanje informacij, ki bi lahko bile v vašem interesu. Tovrstni obdelovalci razpolagajo samo z anonimiziranimi podatki.

5.2 Skupni upravljalci

Vaše osebne podatke lahko delimo s pogodbenimi partnerji, s katerimi nastopamo v vlogi skupnega upravljavca, ki skladno s to politiko zasebnosti obdelujejo vaše osebne podatke.

5.3 Univerzalno pravno nasledstvo

V primeru združitve oziroma v primeru da se Atraktiv vključi v poslovno združitev, delitev ali pride do prenosa dejavnosti na tretjo osebo, lahko vaše podatke prenesemo na tretjo osebo, ki je povezana z prevzemom Atraktiv.

5.4 Javni organi

Ne glede na določbe glede časa hrambe osebnih podatkov po Politiki zasebnost, lahko vaše osebne podatke hranimo za daljše obdobje in jih posredujemo tretjim osebam kot so policija, tožilstvo, sodišče in drugi pristojni državni organi znotraj Republike Slovenije ali zunaj nje, v kolikor presodimo, da je tako posredovanje potrebno in zahtevano z zakonom, vključno za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj. Vaše osebne podatke lahko posredujemo državnim organom tudi kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku.

5.5 Posredovanje podatkov v države, ki niso članice EU ali EGP

V primeru uporabe spletnih storitev zunaj držav članic EU se zaradi zagotavljanja spletnih storitev posredovani podatki lahko prenašajo, shranjujejo ali obdelujejo v tretjih državah, kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov predpisuje drugačne standarde kot v državah članicah EU oz. EGP. Z uporabo storitev v državah izven EU soglašate, da se lahko osebni podatki prenašajo oz. posredujejo subjektom, ki so v tretjih državah. Atraktiv sicer sam vaših osebnih podatkov ne bo iznašal v države izven EU ali EGP.

6. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za zagotovitev naših storitev oziroma dlje, v kolikor obstajajo zakonske obveznosti.

Podatki v zvezi z naročilom vstopnic in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitev oz. do morebitnega izteka zastaralnega roka v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša do petih let. Skladno z davčnimi predpisi se izdani računi se hranijo še 10 let po poteku leta, v katerem je izdan račun.

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi naročila vstopnic, hranimo vse do preklica soglasja, vendar največ 5 let.

Podatke o vas, ki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani lahko anonimiziramo in združimo z drugimi podatki, ki ne omogočajo določitve posameznika za pridobitev vpogleda v statistične informacije, ki so komercialno koristni za Atraktiv, kot je na primer statistika uporabe storitev, ki jih ponujamo. Ti osebni podatki so anonimizirani in ne ponujajo povezave z določljivim posameznikom.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izvajamo več tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov med zbiranjem, prenosom in shranjevanjem. Atraktiv si prizadeva primerno varovati vaše osebne podatke, vendar ne jamčimo popolne varnosti osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, in ne odgovarjamo za krajo, uničenje, izgubo, namerno ali nenamerno razkritje vaših osebnih podatkov ali informacij o vas. Atraktiv upošteva splošno sprejete standarde za zaščito prejetih informacij tako med prenosom kot po njihovem prejetju, vendar noben način elektronskega prenosa ali shranjevanja ni 100% varen, zato ne moremo zagotoviti popolne varnosti. Atraktiv uporablja tehnologijo SSL (Secure Sockets Layer), ki zagotavlja šifriranje osebnih podatkov. Atraktiv sodeluje s podjetjem, ki zagotavlja varnost naših storitev in vaših osebnih podatkov.

Za varovanje podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam z ustreznim zagotavljanjem varnosti svoje mobilne naprave ali računalnika kot tudi z varovanjem uporabniškega imena, gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito vaše elektronske naprave. Da bi zagotovili učinkovitost teh ukrepov pri preprečevanju nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov, se morate zavedati varnostnih funkcij, ki so vam na voljo prek vašega brskalnika. Uporabljajte brskalnik, ki omogoča nastavitev varnostnih funkcij preden posredujete vaše osebne podatke ali podatke kreditnih kartic preko interneta. Upoštevajte dejstvo, da v kolikor uporabljate brskalnik, ki ne podpira uporabe SSL tehnologije, je lahko tak prenos osebnih podatkov tvegan.

Večina brskalnikov omogoča obveščanje v kolikor se nahajate na spletni strani, ki ne zagotavlja varne povezave, ali v kolikor pošiljate podatke prek nezavarovane povezave. Atraktiv vam priporoča, da omogočite te funkcije vašega brskalnika s čimer boste pripomogli k varnosti vaših osebnih podatkov. Prav tako lahko spremljate naslov na katerem se nahajate (URL). Varni spletni naslovi se začnejo z https:// namesto http://, skupaj s simbolom za varno povezavo, ki ga uporablja vaš brskalnik (po navadi je tak simbol ključavnica na začetku spletnega naslova). Tak simbol nakazuje uporabo varne komunikacije s strežnikom. Prosimo vas, da obenem preverite podrobnosti (veljavnost) varnostnega certifikata spletnega mesta kjer se nahajate.

Omejitev odgovornosti. Atraktiv se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in informacij o vas, vendar pa nobena povezava preko interneta ne more biti 100% varna in ne more garantirati popolne varnosti podatkov, ki nam jih posredujete. Vaše osebne podatke nam posredujete na lastno odgovornost.

8. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Zahteve posameznika v zvezi z uresničevanjem pravic se pošljejo lahko na elektronski naslov info@atraktiv.si oz. info@wpm.si ali po pošti na zgoraj navedena naslova. Posameznik je dolžan zahtevi, ki ni posredovana iz e-naslova registriranega uporabnika, predložiti dokazilo o identiteti in/ali naslovu. Atraktiv na vašo zahtevo odgovorila skladu z veljavnimi predpisi.

Posameznik ima v zvezi osebnimi podatki naslednje pravice:

8.1 Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahtevata, da mu Atraktiv potrdi, ali se obdelujejo podatki v zvezi z njim, ter, če da, omogoči dostop do osebnih podatkov ter poda informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.).

8.2 Pravica do izbrisa

Skladno s pogoji, kot jih podrobneje določajo veljavni predpisi, lahko posameznik kadarkoli zahteva, da mu Atraktiv omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe).

8.3 Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu Atraktiv omogoči, da osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, posreduje posamezniku ali prenesli na upravljavca po posameznikovem izboru (če je tehnično izvedljivo), pod pogoji, kot jih podrobneje določajo veljavni predpisi.

8.4 Pravica do ugovora

V primeru, da Atraktiv obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov Atraktiv, kot je bilo predstavljeno zgoraj, lahko posameznik v določenih primerih taki obdelavi ugovarja. Atraktiv bo prenehal obdelovati te osebne podatke, razen če presodi, da imamo utemeljene in legitimne razloge za nadaljevanje obdelave ali če je obdelava potrebna iz pravnih razlogov.

8.5 Preklic soglasja

Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje, v primerih, ko je podal soglasje za določen namen obdelave vaših osebnih podatkov.

Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

8.6 Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo Informacijskemu pooblaščenec Republike Slovenije, v kolikor meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Postopek pritožbe pri nadzornem organu je objavljen na spletni strani nadzornega organa.

9. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Atraktiv si pridružuje pravico do spremembe politike zasebnosti glede na razmere in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prosimo vas, da jo občasno pregledate.

O vseh spremembah glede obdelave vaših osebnih podatkov in/ali spremembe (posodobitve) politike zasebnosti, vas bomo ustrezno predhodno obvestili. Prav tako bodo spremembe politike zasebnosti pravočasno objavljena na naših spletnih straneh.

V kolikor ne soglašate s politiko o zasebnosti, vas prosimo, da prenehate z uporabo naših spletnih storitve in prekličete podana soglasja.

Politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena 1. 9. 2023.